Amstel river, Riekermolen
Amstel river, Riekermolen

Walk Southeast

12.5 miles - few restaurants & bars, bring water, 3 parks

Visit: CBK Southeast

A: Alternative starting point: Station Bijlmer ArenA

 

Wandeling Zuidoost

19,9 km - weinig horeca, neem water mee, 3 parken

Bezoek CBK Zuidoost

A: Alternatief startpunt: Station Bijlmer ArenA


Runnermaps.nl, route 148237
Runnermaps.nl, route 148237
Download
MLK 5-daagse Zuidoost_155767_track.gpx
GPS eXchange bestand 23.2 KB

Route Southeast

Martin Luther Kingpark > Berlagebrug >

Weespertrekvaart > Rozenburglaan > Reigerpad  > Kelbergenpad > Strandvlietpad > Passtukkenpad > Nellesteinpad > Kraaiennestpad > Kormelinkweg > Kolfschotenstraat > Nelson Mandelapark -

Nelson Mandela Monument to be unveiled July 18, 2020 >

Anton de Komplein, CBK Zuidoost > beeld Anton de Kom >  

Bijlmerdreef > (A) Station Bijlmer ArenA > ArenaPark >

De Entree > Holterbergweg > Burgemeester Stramanweg > Weidepad > Molenpad > Binnenweg - Amstel >

Utrechtsebrug - as a symbol for the Edmund Pettus Bridge >

Martin Luther King Park

 

Route Zuidoost

Martin Luther Kingpark > Berlagebrug >

Weespertrekvaart > Rozenburglaan > Reigerpad  > Kelbergenpad > Strandvlietpad > Passtukkenpad > Nellesteinpad > Kraaiennestpad > Kormelinkweg > Kolfschotenstraat > Nelson Mandelapark -

monument voor Nelson Mandela onthulling 18 juli 2020 >

Anton de Komplein, CBK Zuidoost > beeld Anton de Kom >  

Bijlmerdreef > (A) Station Bijlmer ArenA > ArenaPark >

De Entree > Holterbergweg > Burgemeester Stramanweg > Weidepad > Molenpad > Binnenweg - Amstel >

Utrechtsebrug - symboliseert Edmund Pettus Bridge > Martin Luther Kingpark

 


Martin Luther King Park, Amsterdam
Martin Luther King Park, Amsterdam

1. Martin Luther King Park

The park was named after Martin Luther King, Jr. to honor him after his assassination on April 4, 1968. Read more

Walk north-east along Amstel river, cross the Berlage Bridge, past Amstel Station and follow the Weespertrekvaart. 

 

1. Martin Luther Kingpark

Dit park werd vernoemd naar Martin Luther King, Jr. nadat hij was vermoord op 4 april 1968. Lees meer

Loop noordwaarts langs de Amstel, ga over de Berlagebrug, langs Station Amstel en volg de Weespertrekvaart.

 


In the background the infamous 'Bijlmerbajes' jail, being deconstructed (2019).
In the background the infamous 'Bijlmerbajes' jail, being deconstructed (2019).

2. Weespertrekvaart

 Weespertrekvaart is an old barge canal, that connects Amstel river to the Vecht river in the city of Weesp. The canal was laid in 1639, using several other existing waterways: the canal ring of the Watergraafsmeer polder (laid in 1629), the canal ring of the Bijlmermeer polder (laid in 1626), and the small rivers Gaasp and Small Weesp.

Go southeast through Diemen-Zuid.

 

2. Weespertrekvaart

 De Weespertrekvaart is een trekvaart die de Amstel verbindt met de Vecht in Weesp. De trekvaart werd in 1639 aangelegd, gebruikmakend van bestaande waterwegen: de ringvaart van de polder Watergraafsmeer (aangelegd in 1629), de ringvaart van de polder Bijlmermeer (aangelegd in 1626), de riviertjes de Gaasp en het Smal Weesp.

Loop zuidoostwaarts door Diemen-Zuid.


'The tree that saw it all', on October 4, 1992. Photo: Maurits Vink
'The tree that saw it all', on October 4, 1992. Photo: Maurits Vink

3. Monument Bijlmer Crash

Southeast, Bijlmer, Bims: the most colorful neighborhood of Amsterdam. Many Amsterdammers of Surinamese and Caribbean descent, Ghanaians and more than 130 other nationalities live here. In the 60's this was a new residential area with gigantic apartment blocks and a lot of green, a concept that didn't work out very well. Monument Bijlmer Air Crash around the 'tree that saw it all' by Herman and Akelei Hertzberger, commemorates the cargo Boeing 747 that crashed onto the Groeneveen and Kruitberg apartment buildings, on October 4, 1992, causing 43 deaths. Walk south and then west to the Nelson Mandela Park.

3. Monument Bijlmerramp

Zuidoost, Bijlmer, Bims: het kleurrijkste stadsdeel van Amsterdam. Er wonen veel Amsterdammers van Surinaamse en Caraïbische afkomst, Ghanezen en nog 130 andere nationaliteiten. In de jaren 60 was dit een nieuwe wijk met enorme flatgebouwen en veel groen, een concept dat geen succes werd, de buurt kende moeilijke tijden. Monument Bijlmerramp rond 'de boom die alles zag' van Herman en Akelei Hertzberger herdenkt de ramp met de vracht-Boeing 747 die op 4 oktober 1992 neerstortte op de flats Groeneveen en Kruitberg, waarbij 43 slachtoffers vielen. 

Loop zuid en dan westwaarts naar het Nelson Mandelapark.

 


The entry gates are a design by park architect Francine Houben
The entry gates are a design by park architect Francine Houben

4. Nelson Mandela Park

To honor Nelson Mandela, the Bijlmer Park was renamed after him in 2014. The park was built in 1969 en measures 106 acres. On Madiba's birthday, July 18, 2020, a new memorial monument by South-African artist Mahau Modikaseng will be unveiled. It will be a group of 5 bronze faces, based on the faces of 10 to 12 inhabitants from the neighborhood. Every summer the famous Kwaku Summer Festival takes place in the Nelson Mandela Park

Walk through the park and then north to the Anton de Kom Square.

 

4. Nelson Mandelapark

 Het Bijlmerpark werd in 2014 naar Nelson Mandela vernoemd om hem te eren. Het park werd in 1969 aangelegd en is 43 hectare groot. Op Madiba's verjaardag, 18 juli 2020 wordt het monument  ter nagedachtenis aan hem onthuld, gemaakt door de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Mohau Modikaseng. Het is een groep van 5 gezichten in brons van bewoners uit het stadsdeel. Elk  jaar vindt in het Nelson Mandelapark het Kwaku Summer Festival plaats. 

Loop een stukje door het park en dan noordwaarts 

richting Anton de Komplein

 


Statue of Anton de Kom by Jikke van Loon (2004), at Anton de Kom square
Statue of Anton de Kom by Jikke van Loon (2004), at Anton de Kom square

5. Anton de Kom Square

Anton de Kom is a hero in Surinam. He was a anti-colonial writer, he wrote We Slaves of Surinam (1934) and he was in the resistance during WWII in the Netherlands. He died in a German concentration camp. A statue to honor him is standing on top of the steps at the Anton de Kom Square. He lived in a house on Reestraat 6, that you pass when hiking the 'Walk Center'. Visit the exhibition at CBK Zuidoost, Center of Visual Arts Southeast, Anton de Komplein 120, where small and large, great art is for rent and for sale. It's the only art institution that has inclusiveness in their DNA.

Walk west via (A) Station Bijlmer ArenA, follow the Burgemeester Stramanweg all the way to the Amstel River.

 

5. Anton de Komplein

Anton de Kom is een held in Suriname. Hij was een anti-koloniale schrijver, schreef het boek Wij slaven van Suriname (1934) en hij was verzetsstrijder in Nederland tijdens WO II. Hij is gestorven in een concentratiekamp. Een standbeeld om hem te eren staat op het Anton de Komplein. Hij woonde op Reestraat 6, waar je langsloopt tijdens Wandeling Centrum. Bezoek de expositie in Centrum Beeldende Kunst Zuidoost (Anton de Komplein 120), waar je kunst, klein en groot, kan kopen en huren. Het is de enige kunstinstelling waar inclusiviteit in het DNA zit.  Loop westwaarts via

(A) Station Bijlmer ArenA, over de Burgemeester Stramanweg naar de Amstel.

 


Amstel River, mansion Amstelrust (1724)
Amstel River, mansion Amstelrust (1724)

6. Along Amstel River

During the beautiful 3 mile walk along the Amstel River (Binnenweg and Oudekerkerdijk), you can listen to a podcast or a speech by Martin Luther King, find them on the Videos & Podcasts page. You will pass the Swan windmill, built in 1638. In the year of 1700 there were 44 mansions along the Amstel River. Nowadays there are only 3 of them left: Oostermeer, Wester-Amstel and Amstelrust. Take the stairs to get onto the Utrecht Bridge.

 

6. Langs de Amstel

De prachtige wandeling van 5 km over de Binnenweg en Oudekerkerdijk langs de Amstel is een perfect moment om een podcast te beluisteren of een van de toespraken van Martin Luther King, te vinden op Videos & Podcasts . Je loopt langs molen de Zwaan, gebouwd in 1638. Rond 1700 waren er 44 buitenplaatsen langs de Amstel. Daar zijn er 3 van over: Oostermeer, Wester-Amstel en Amstelrust. Neem de trap om op de Utrechtsbrug te komen.

 


Dr. Martin Luther King, Jr. led marchers across the Edmund Pettus Bridge in Selma on March 21, 1965. - New York Times
Dr. Martin Luther King, Jr. led marchers across the Edmund Pettus Bridge in Selma on March 21, 1965. - New York Times

7. Utrechtsebrug

When walking over the Utrechtsebrug (1954), we think of  the Edmund Pettus Bridge. This bridge in Selma, crossing the Alabama River, was the scene of Bloody Sunday on March 7, 1965. State troopers attacked the peaceful marchers with billy clubs and tear gas. After the second attempt that also failed, two weeks later the marchers could start at last, this time they were protected by the army. They started on the first day in a group of 3.200 people, on the last day they were 25,000-strong. Saliant detail: Edmund Pettus (1821-1907) was an important leader, a grand dragon of the Ku Klux Klan. And this bridge became the national symbol of the civil rights movement.

Walk the last bit to the Martin Luther King Park. 

 

Printable pdf, route and text English

Download
MLK Five Days_Walk Southeast.pdf
Adobe Acrobat document 2.3 MB

7. Utrechtsebrug

Als we over de Utrechtsbrug (1954) lopen denken we aan de Edmund Pettus Bridge. De brug in Selma over de Alabama River, vormde het toneel van Bloody Sunday, toen state troopers op 7 maart 1965 de eerste poging tot een vreedzame mars bloedig neersloegen. Na een tweede poging die ook mislukte, konden 2 weken later de wandelaars alsnog op pad, dit keer met bescherming van het leger. Ze startten met 3.200 wandelaars die op de laatste dag was uitgeroeid tot een groep van 25.000. Saillant detail: Edmund Pettus (1821-1907) was een belangrijk leider, grand dragon, van de Ku Klux Klan. En juist deze brug is het symbool  geworden van de burgerechtenbeweging.

Loop het laatste stukje naar het Martin Luther Kingpark. 

 

Printbare pdf, route en tekst Nederlands

Download
MLK Vijfdaagse_Wandeling Zuidoost.pdf
Adobe Acrobat document 2.3 MB