Vondelpark
Vondelpark

Walk West

9.9 miles - many restaurants & cafés - 4 parks

Visit: Rijksmuseum

Alternative starting points: (A) Europaplein - Subway 52,

(B) Station RAI or (5) Museumplein - Tram 2, 5, 12

 

Wandeling West

16,7 kilometer - veel horeca langs de route - 4 parken

Te bezoeken: Rijksmuseum

Alternatieve startpunten:  (A) Europaplein - Metro 52,

(B) Station RAI of (5) Museumplein - Tram 2, 5, 12


Runnermaps.nl, route 148358
Runnermaps.nl, route 148358
Download
MLK 5-daagse West_148358_track.gpx
GPS eXchange bestand 25.7 KB

Route West

Martin Luther King Park > (A) Europaplein, Metro 52/(B) Station RAI  > RAI - speech by Dr. King, 1964 >

Beatrixpark > Zuider Amstelkanaal > IJsbaanpad > Westlandgracht > Rembrandtpark

Surinameplein - Monument of Awareness > 

Vondelpark - Mama Baranka, monument for Kerwin Lucas Duinmeijer >
Concertgebouw - Honorary Doctorate to Dr. King,1965 >
(5) Museumplein - Tram 2, 5, 12 - Rijksmuseum, Stedelijk,

Van Goghmuseum > Boerenwetering >

Churchilllaan - statue Mahatma Gandhi > 

Merwedeplein - statue Anne Frank, Stolpersteine Frank Family at number 37-II > Martin Luther King Park

Route West

Martin Luther Kingpark > (A) Europaplein, Metro 52/(B) Station RAI  > RAI - lezing Dr. King in 1964 > 

Beatrixpark > Zuider Amstelkanaal > IJsbaanpad > Westlandgracht > Rembrandtpark

Surinameplein - Monument van besef >

Vondelpark - Mama Baranka, monument voor Kerwin Lucas Duinmeijer >

Concertgebouw - Eredoctoraat voor Dr. King in 1965 >

(5) Museumplein - Tram 2, 5, 12 - Rijksmuseum, Stedelijk,

Van Goghmuseum > Boerenwetering >

Churchilllaan - beeld Mahatma Gandhi > 

Merwedeplein - beeld Anne Frank, Struikelstenen familie Frank bij nummer 37-II > Martin Luther Kingpark


Martin Luther King Park
Martin Luther King Park

1. Martin Luther King Park

The park was named after Martin Luther King, Jr. to honor him after his assassination on April 4, 1968. More

Walk west though (A) Europaplein/(B) Station RAI and along RAI Convention Center to the Beatrix Park.

1. Martin Luther Kingpark

Dit park werd vernoemd naar Martin Luther King, Jr. nadat hij was vermoord op 4 april 1968. Meer

Loop westwaarts via (A) Europaplein / (B) Station RAI langs de RAI door het Beatrixpark.

 


Beatrix Park, Future Past Glory, monument for Jakoba Mulder, by Heringa/van Kalsbeek (2018)
Beatrix Park, Future Past Glory, monument for Jakoba Mulder, by Heringa/van Kalsbeek (2018)

2. RAI - Beatrix Park

On August 16, 1964, reverend Martin Luther King preached during the Baptist World Conference in the RAI. The speech was broadcasted in the Netherlands, Germany, Sweden and Denmark. Watch the video on Andere Tijden.

The Beatrix Park was partly designed by the first female urban Planner in the Netherlands, Jakoba 'Ko' Mulder and opened in 1938. She also designed the Amsterdamse Bos (Walk Southwest) Continue west along Zuider Amstelkanaal, IJsbaanpad, then north along Westlandgracht, a short walk through the Rembrandt Park and then eastbound to the Surinameplein.

2. RAI - Beatrixpark

Op 16 augustus 1964 sprak dominee Martin Luther King in de RAI tijdens de Baptisten wereldconferentie. De preek werd op tv uitgezonden in Nederland, Duitsland, Zweden en Denemarken.  Bekijk de video op Andere Tijden

Het Beatrixpark is voor een deel ontworpen door de eerste vrouwelijke stedenbouwkundige in Nederland  Jakoba 'Ko' Mulder en werd geopend in 1938. Ze ontwierp ook het Amsterdamse Bos (Wandeling Zuidwest). Loop verder west langs het Zuider Amstelkanaal, IJsbaanpad, dan noordwaarts langs de Westlandgracht, een stukje door het Rembrandtpark en dan oostwaarts naar het Surinameplein.

 


Surinameplein, Monument of Awareness by Henry Renfurm (2003)
Surinameplein, Monument of Awareness by Henry Renfurm (2003)

3. Monument of Awareness

On Surinameplein you see the monument Bon Fu Gron Prakseri, Tree of Life, to remember the shared history of Surinam, the Netherlands and the Dutch Antilles on behalf of the Committee June 30/Juli 1. Every year the abolition of slavery in the Netherlands, on July 1st 1863/1873 is commemorated during the Ceremony of Awareness. Walk further to the Vondelpark.

3. Monument van Besef

Op het Surinameplein staat het monument Bon Fu Gron Prakseri, Levensboom, voor de gemeenschappelijke geschiedenis van Suriname, Nederland en Nederlandse Antillen, namens het comité 30 juni/1 juli. Elk jaar wordt hier op 30 juni de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863/1873 herdacht tijdens de Ceremonie van Besef. Loop door naar het Vondelpark.

 


Vondelpark, statue Mama Baranka by Nelson Carrillho (1985), to remember Kerwin Lucas Duinmeijer
Vondelpark, statue Mama Baranka by Nelson Carrillho (1985), to remember Kerwin Lucas Duinmeijer

4. Vondelpark

The statue Mama Baranka (Mother Rock) in the famous Vondelpark, commemorates Kerwin Lucas Duinmeijer, a 15-yers-old schoolboy of Antillian descent who was stabbed on Dam Square (Walk Center) on August 20, 1983, by a 16-year-old skinhead with a '100% white' tattoo. Every year a commemoration is held so that we never forget where racism and intolerance can lead to. Walk further through Van Baerlestraat to the (5) Museumplein

4. Vondelpark

Het beeld Mama Baranka (Moeder Rots) in het Vondelpark herdenkt Kerwin Lucas Duinmeijer, een 15-jarige Antilliaanse scholier die op 20 augustus 1983 door een 16-jarige witte skinhead met een '100% white' tatoeage op de Dam werd neergestoken (Wandeling Centrum).  Elk jaar wordt deze moord herdacht, zodat we niet vergeten waar racisme en intolerantie toe leidt. Loop over de Van Baerlestraat naar het (5) Museumplein.

 


Museumplein, Concertgebouw by architect Adolf Leonard van Gendt (1888)
Museumplein, Concertgebouw by architect Adolf Leonard van Gendt (1888)

5. Concertgebouw

In the Concertgebouw Martin Luther King was awarded on October 20, 1965, with a honorary doctorate in Social Sciences, by Free University Amsterdam (VU, see Walk Southwest). View the Polygoon News (Dutch, 1965) and read more on the 1965 page. Visit the Rijks Museum or continue south along Boerenwetering and Amstelkanaal to the Churchilllaan.

5. Concertgebouw

In het Concertgebouw kreeg Martin Luther King op 20 oktober 1965 een eredoctoraat in Social Wetenschappen uitgereikt door de Vrije Universiteit Amsterdam (VU, zie ook Wandeling Zuidwest). Zie Polygoonjournaal en meer info op de 1965 pagina. Bezoek evt. het Rijksmuseum of loop verder Zuidwaarts langs de Boerenwetering en Amstelkanaal naar de Churchilllaan.

 


Churchilllaan, Gandhi monument by Karel Gomes (1990)
Churchilllaan, Gandhi monument by Karel Gomes (1990)

6. Mahatma Gandhi

The assassinated Indian activist Mahatma Gandhi (1869-1948) was a great source of inspiration to Martin Luther King, Jr. He said: "Jesus gave us the goals and Gandhi gave us the tactics". Gandhi led the non-violent resistance to fight for the independence of India, what was realized on August 15, 1947. Every year on this location a commemoration takes place on October 2, Gandhi's birthday and the International Day of Non-Violence. Continue eastbound to the Merwedeplein.

6. Mahatma Gandhi

De in 1948 vermoorde Indiase activist Mahatma Gandhi (1869-1948) was een grote inspiratiebron voor Martin Luther King. Hij zei: "Jezus gaf ons het doel en Gandhi gaf ons de tactiek".  Gandhi leidde het geweldloze verzet voor onafhankelijkheid van India wat op 15 augustus 1947 werd gerealiseerd. Jaarlijks is er bij het beeld van Gandhi een herdenking van zijn geboortedag, op 2 oktober, de Internationale Dag van de Geweldloosheid. Loop verder oostwaarts richting het Merwedeplein.


Merwedeplein, Anne Frank statue by Jet Schepp (2005). In the background Amsterdam's first skyscraper by J.F Staal (1932)
Merwedeplein, Anne Frank statue by Jet Schepp (2005). In the background Amsterdam's first skyscraper by J.F Staal (1932)

7. Anne Frank

The Frank family with their two daughters Margot and Anne lived at Merwedeplein 37-II until they had to hide from the nazi's in 1942 in the Anne Frank House (Walk Center). Anne bought her world famous red checkered diary around the corner on Rooseveltlaan 62, in a still existing book shop, Jimmink. In the pavement in front of Merwedeplein 37 are four Stolpersteine to remember the Frank family, by German artist Gunter Demnig, memorials in front of the homes of those who were persecuted and deported in WWII.

Walk through Waalstraat and Kennedylaan the last stretch to the Martin Luther King Park.

 

Printable pdf, route and text English

Download
MLK Five Days_Walk West.pdf
Adobe Acrobat document 2.1 MB

7. Anne Frank

Familie Frank met hun twee dochters Margot en Anne woonden op Merwedeplein 37-II totdat ze in 1942 moesten onderduiken voor de nazi's in het Achterhuis (Wandeling Centrum). Het beroemde roodgeruite dagboek kocht Anne om de hoek op Rooseveltlaan 62, waar nu nog steeds een boekhandel zit, Jimmink. In het trottoir voor huisnummer 37 liggen sinds 2005 vier struikelstenen, Stolpersteine van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, gedenktekens voor de woningen van gedeporteerden in WO-II.

Loop via de Waalstraat en Kennedylaan het laatste stuk naar het Martin Luther Kingpark.

 

Printbare pdf, route en tekst Nederlands

Download
MLK Vijfdaagse_Wandeling West.pdf
Adobe Acrobat document 2.0 MB