Amsterdamse Bos, Zuidelijke Oeverlanden
Amsterdamse Bos, Zuidelijke Oeverlanden

Walk Southwest

Day 5 - Friday, March 25, 2022.

10.7 miles - some restaurants & cafés - 5 parks

Visit: VU University, statue & sign Martin Luther King, Jr.

Alt. starting point: (A)De Boelelaan/VU - Tram 5, 6, 24

 

printable pdf, route and text English

Download
MLK Five Days_Walk Southwest.pdf
Adobe Acrobat document 2.4 MB

Wandeling Zuidwest

Dag 5 - vrijdag 25 maart 2022.

17,2 kilometer - horeca langs de route - 5 parken

Bezoek VU, beeld & plaquette Martin Luther King, Jr.

Alternatief startpunt:  (A) De Boelelaan/VU - Tram 5, 6, 24

 

printbare pdf, route en tekst Nederlands

Download
MLK Vijfdaagse_Wandeling Zuidwest.pdf
Adobe Acrobat document 2.4 MB

Runnermaps.nl, route 148361
Runnermaps.nl, route 148361
Download
MLK 5-daasge Zuidwest_148361_track.gpx
GPS eXchange bestand 20.0 KB

Route Southwest

Martin Luther King Park > Amsteldijk> Amstel Park > 

Oversinge > Van Leyenberglaan > 

(A) De Boelelaan / VU, Tram 5, 6, 24 - De Boelelaan 1105 - VU University, statue Martin Luther King and remebrance sign honorary doctorate Social Sciences >

Van der Boechorststraat > Park Twikkel > Amsterdamas Bos > Bosbaanweg > Van Nijenrodeweg > Gijsbrecht van Aemstel Park > Moersbergen >

Amstel Park > Amsteldijk > Martin Luther King Park

 

Route Zuidwest

Martin Luther Kingpark > Amsteldijk > Amstelpark >

Oversinge > Van Leyenberglaan >

(A) De Boelelaan/VU, Tram 4, 5, 24 - De Boelelaan 1105 - VU Martin Luther Kingbeeld en plaquette ter herinnering aan eredoctoraat Sociale Wetenschappen >

Van der Boechorststraat > Park Twikkel Amsterdamas Bos > Bosbaanweg > Van Nijenrodeweg > Gijsbrecht van AemstelparkMoersbergen > AmstelparkAmsteldijk > Martin Luther Kingpark


Martin Luther King Park, the small statue, placed April 4, 2018, on the 50th anniversary of Dr. King's assassination
Martin Luther King Park, the small statue, placed April 4, 2018, on the 50th anniversary of Dr. King's assassination
Martin Luther King Park, the 120cm/4ft bronze statue, placed on January 15, 2020, Dr. King's 91st birthday
Martin Luther King Park, the 120cm/4ft bronze statue, placed on January 15, 2020, Dr. King's 91st birthday

1. Martin Luther King Park

The park was named after Martin Luther King, Jr. to honor him after his assassination on April 4, 1968. More

Walk south along Amstel River, underneath highway A10, then enter the Amstel Park on the right. Walk throug the park, along the Rosarium, cross the Europaboulevard en walk west along the water. Go right to the Van Leijenberglaan and take a left to De Boelelaan, to the VU.

1. Martin Luther Kingpark

Dit park werd vernoemd naar Martin Luther King, Jr. nadat hij was vermoord op 4 april 1968. Meer

Loop zuidwaarts langs de Amstel, onder de Ring A10 door, en ga dan rechts het Amstelpark in en langs het Rosarium, steek de Europaboulevard over en loop westwaarts langs het water. Ga rechtsaf de Van Leijenberglaan op en loop linksaf De Boelelaan op naar de VU.

 


VU University, De Boelelaan 1105, Amsterdam
VU University, De Boelelaan 1105, Amsterdam
Remembrance sign of the honorary doctorate, and MLK statue, next to the Auditorium, 3rd floor
Remembrance sign of the honorary doctorate, and MLK statue, next to the Auditorium, 3rd floor

2. VU - Free University

VU Amsterdam was founded in 1880 and is a Christian research university with an academic hospital and more than 26,000 students. The logo is a blue image of a griffin: the body, legs and tail of a lion, head and wings of an eagle and the ears of a horse (nickname: VU-chicken). Go through the main entrance and take the stairs to the 3rd floor. Next to the Auditorium there is a sign to remember the honorary doctorate in Social Sciences that Dr. King was awarded with by the VU on October 20, 1965 (see videos). Next to it stands the Martin Luther King statue.

Continue along De Boelelaan, go left to the Van der Boechhorststraat, and right to the Amsterdam Forest.

 

2. VU - Vrije Universiteit

VU Amsterdam werd opgericht in 1880 en is een christelijke onderzoeksuniversiteit met een academisch ziekenhuis en meer dan 26.000 studenten. Het logo is een griffioen: het onderlijf van een leeuw, de kop en vleugels van een adelaar en de oren van een paard (bijnaam: VU-kip). Loop door de hoofdingang naar binnen en loop 3 trappen op. Naast het auditorium is een plaquette ter herinnering aan het eredoctoraat in de Sociale Wetenschappen dat Martin Luther King van de VU kreeg op 20 oktober 1965 (zie video's). Daarnaast staat het beeldje van Martin Luther King. Loop verder over De Boelelaan, linksaf Van der Boechorststraat, en rechtsaf naar het Amsterdamse Bos.

 


Amsterdamse Bos: in the summer season watch out for oak processionary caterpillars
Amsterdamse Bos: in the summer season watch out for oak processionary caterpillars
The 2,2 km (1.37 mile) rowing track Bosbaan, was first used in 1934
The 2,2 km (1.37 mile) rowing track Bosbaan, was first used in 1934

3. Amsterdamse Bos

The Amsterdam Forest was designed by Jakoba Mulder and Cornelis van Eesteren and build between 1934 and 1970. In 1900 the famous teacher Jac. P. Thijsse already saw the possibilies for a park on this location. The water level is 18 feet below see level. In the crisis of the 1930's 20,000 people constructed the park. Besides the rowing track Bosbaan the Forest contains 85 miles of footpaths, 31 mi of bicycle paths,  9 mi bridle paths and 116 bridges. There are 150 tree species, 200 bird species and 700 beetle species. And oak processionary caterpillars. Walk 4 miles through the Forest back to the main entrance, cross Van Nijenrodeweg, walk through Gijsbrecht van Aemstel Park, cross Europaboulevard and walk over the Red Bridge into the Amstel Park.

 

3. Amsterdamse Bos

Het Amsterdamse Bos werd ontworpen door Jakoba Mulder  (Beatrixpark, Wandeling West) en Cornelis van Eesteren en tussen 1934 en 1970 aangelegd. Onderwijzer Jac. P. Thijsse zag in 1900 al de mogelijkheden van groen op deze plek. Het waterpeil is -5,5m onder NAP. In de crisisjaren 30 hebben er zo'n 20.00 mensen aan de aanleg gewerkt. Naast roeibaan de Bosbaan worden bevat het Bos 137 km voetpaden, 51 km fietspaden, 16 km ruiterpaden en 116 bruggen. Er zijn 150 boomsoorten, 200 vogelsoorten en 700 keversoorten. En de eikenprocessierups. Wandel 6,5 km tot terug bij de hoofdingang van het Bos, steek over naar de Van Nijenrodeweg en loop door het Gijsbrecht van Aemstelpark, steek de Europaboulevard over en ga over de Rode Brug het Amstelpark in.

 


The Red Bridge by Stefan Strauss (2006)
The Red Bridge by Stefan Strauss (2006)
The Glass House in Amstel Park
The Glass House in Amstel Park

4. Amstel Park

The name Amstel Park was in use earlier on. It was the green strip between Rivierenlaan and the Amstel River, that in 1968 was renamed to honor Martin Luther King after his assassination. Amstel Park was build for Floriade 1972, which became the most visited agricultural exhibition ever. Walk along the Glass House, Zone2Source. It's an exhibition platform for art, nature and technology. National and international artists are invited to develop projects in which alternative practices and experiences of our ‘natural’ environment are being proposed.

 

4. Amstelpark

De naam Amstelpark was al eerder in gebruik. Het ging toen om de groenstrook tussen de Rivierenlaan en de Amstel, dat in 1968 de naam Martin Luther Kingpark kreeg. Het Amstelpark werd aangelegd voor de Floriade in 1972, wat de drukst bezochte tuinbouwtentoonstelling ooit werd. Loop langs het Glazen Huis, Zone2Source. Een platform voor kunst, natuur en technologie. Kunstenaars uit binnen- en buitenland worden uitgenodigd projecten te ontwikkelen waarin alternatieve verbeeldingen en praktijken voorgesteld worden over onze omgang met natuur.

 


Monument Rozenoord in Amstel Park, by Ram Katzir (2015)
Monument Rozenoord in Amstel Park, by Ram Katzir (2015)

5. Monument Rozenoord

Pass Monument Rozenoord (by Ram Katzir) that was revealed on May 1, 2015. It is a memorial for the men that were shot to death at the end of WWII. In the grass are 100 chairs that each symbolize a victim. The different models of the chairs indicate the ages of the men. Continue trough the park to Amstel River, turn left and walk north over the Amsteldijk to the Martin Luther King Park.

 

Printable PDF, text and route English

Download
MLK Five Days_Walk Southwest.pdf
Adobe Acrobat document 2.4 MB

5. Monument Rozenoord

Loop langs Monument Rozenoord (door Ram Katzir) dat op 1 mei 2015 werd onthuld.  Het herdenkt de mannen die hier werden gefusilleerd aan de einde van WOII. In het gras staan 100 stoelen die elk symbool staan voor een slachtoffer, de verschillende modellen stoelen geven de leeftijd aan. 

Loop door het park naar de Amstel, ga linksaf, noordwaarts over de Amsteldijk tot het Martin Luther Kingpark.

 

Printbare PDF, tekst en route Nederlands

Download
MLK Vijfdaagse_Wandeling Zuidwest.pdf
Adobe Acrobat document 2.4 MB