Flevopark, Nieuwe Diep
Flevopark, Nieuwe Diep

Walk East

Day 3 - Wednesday, March 23, 2022.

10.0 miles - several restaurants & cafés - 4 parks

Visit: Scheepvaartmuseum, The Black Archives, Tropenmuseum.

Alternative starting point: (A) Amstel Station

 

printable pdf, route and text English

Download
MLK Five Days_Walk East.pdf
Adobe Acrobat document 2.4 MB

Wandeling Oost

Dag 3 - woensdag 23 maart 2022.

16,1 kilometer - horeca langs de route - 4 parken

Bezoek: Scheepvaartmuseum, The Black Archives, Tropenmuseum.

Alternatief startpunt: (A) Amstelstation

 

printbare pdf, route en tekst Nederlands

Download
MLK Vijfdaagse_Wandeling Oost.pdf
Adobe Acrobat document 2.3 MB

Runnermaps.nl, route 162046
Runnermaps.nl, route 162046
Download
MLK 5daagse Oost_162046_track.gpx
XML document 22.1 KB

Route East

Martin Luther King Park > Amstel > Berlagebrug > Meester Treublaan > (A) Amstel Station > Maliebaan > 

Schagerlaan > Park Frankendael > Middenweg > Linnaeuskade > Flevopark > Flevoparkweg > Zeeburgerdijk > Panamalaan > Cruquiuskade > Funenpark > Tweede Leeghwaterstraat > Conradstraat > Rumphiusstraat > Isaak Titsinghkade > Jacob Bontiusplaats 

(Oostenburgereiland)  - VOC shipyards, slave ships - Building INIT - MLK statue and great coffee > Oostenburgermiddenstraat > Oostenburgerdwarsstraat > Poolstraat > Wittenburg - statue Ship on the Slope VOC >

Kattenburgerkade > Bijltjespad - wharf Eendracht,

slave ship Leusden > Prins Hendrikkade > Scheepvaartmuseum - replica VOC ship Amsterdam > Kattenburgerplein > Wittenburgergracht > Oostenburgergracht > Czaar Peterstraat > Zeeburgerstraat > Zeeburgerdijk - The Black Archives - Exhibition Vereniging Ons Suriname: 100 years fight for emancipation (until 3/29/2020) > Roomtuintjes > Commelinstraat > Linneausstraat > Tropenmuseum - exhibition Afterlives of Slavery > Oosterpark - Slavery Monument > Beukenweg >

Krugerplein - Monument against Apartheid and Racism > Schalkburgerstraat > Ringdijk > Berlagebrug > Amstel > Martin Luther King Park

 

Route Oost

Martin Luther Kingpark Amstel > Berlagebrug > Meester Treublaan > (A) Amstelstation > Maliebaan > 

Schagerlaan > Park FrankendaelMiddenweg > Linnaeuskade > Flevopark >  Flevoparkweg > Zeeburgerdijk > Panamalaan > Cruquiuskade > Funenpark > Tweede Leeghwaterstraat > Conradstraat > Rumphiusstraat > 

Isaak Titsinghkade > Jacob Bontiusplaats  (Oostenburgereiland) - VOC scheepswerven, slavenschepen - gebouw INIT - MLK-beeldje en goede koffie > Oostenburgermiddenstraat > Oostenburgerdwarsstraat > Poolstraat > Wittenburg - beeld Schip op de Helling VOC >

Kattenburgerkade > Bijltjespad - werf de Eendracht, slavenschip Leusden > Prins Hendrikkade > Scheepvaartmuseum - replica VOC schip de Amsterdam > Kattenburgerplein > Wittenburgergracht > Oostenburgergracht > Czaar Peterstraat > Zeeburgerstraat > 

Zeeburgerdijk - The Black Archives - Expositie Vereniging Ons Suriname: 100 jaar emancipatie en strijd (t/m 29-3-2020) > Roomtuintjes > Commelinstraat > Linneausstraat >

Tropenmuseum - expositie Heden van het Slavernijverleden > Oosterpark - Slavernijmonument > Beukenweg > Krugerplein - Monument tegen Apartheid en Racisme > Schalkburgerstraat > Ringdijk > Berlagebrug >

Amstel > Martin Luther Kingpark

 


Martin Luther King Park, Martin Luther King Day, January 20, 2020
Martin Luther King Park, Martin Luther King Day, January 20, 2020

1. Martin Luther King Park

The park was named after Martin Luther King, Jr. to honor him after his assassination on April 4, 1968. More

Walk north to the Berlagebrug, cross Amstel river and go east along (A) Amstel Station to Park Frankendael.

 

1. Martin Luther Kingpark

Dit park werd vernoemd naar Martin Luther King, Jr. nadat hij was vermoord op 4 april 1968. Meer. Loop noordwaarts en  ga oostwaarts over de Berlagebrug en langs (A) Amstelstation richting Park Frankendael.

 


Park Frankendael
Park Frankendael

2. Park Frankendael

In 1630 the lake Watergraafsmeer was reclaimed. In the 17th and 18th century more than 40 homesteads were built. House Frankendael is the only one that still exists today in Amsterdam. The park has three different styles, a park meadow, formal gardens and work gardens, with ponds and 

footbridges. Walk through the park to the Middenweg and follow the Ringvaart to the Flevo Park.

 

2. Park Frankendael

De Watergraafsmeer werd rond 1630 drooggelegd. In de loop van de 17e en 18e eeuw werden er ruim 40 hofsteden en buitenplaatsen aangelegd. Frankendael is de enig overgebleven buitenplaats van Amsterdam. Het park heeft drie sferen: parkweide, stijltuinen en werktuinen, met  waterpartijen en voetgangersbruggen. Loop door het park, de Middenweg op en volg de Ringvaart naar het Flevopark.

 


Flevopark, Anxiety Rabbit (angsthaas) by Piet Parra, 2018. Appelsap hiphop festival donated it to Amsterdam East.
Flevopark, Anxiety Rabbit (angsthaas) by Piet Parra, 2018. Appelsap hiphop festival donated it to Amsterdam East.

3. Flevo Park

In 1928 this park was constructed and in 1943 it was named Flevo Park. The name is derived from Flevo Lake, from where Zuiderzee (today IJsselmeer) was originated. On the westside there is a Jewish cemetery, and is the park is a swimming pool, the Flevoparkbad. Walk via Flevoparkweg and Zeeburgerdijk, Panamalaan, Cruquiuskade through Funenpark to island Oostenburg.

 

3. Flevopark

Het Flevopark werd in 1928 aangelegd en kreeg in 1943 zijn naam. De naam is ontleend aan het Flevomeer, waaruit de Zuiderzee, tegenwoordig het IJsselmeer, is ontstaan. Aan de westzijde is een Joodse begraafplaats en in het park is ook een zwembad, het Flevoparkbad. Loop via Flevoparkweg en Zeeburgerdijk, Panamalaan, Cruquiuskade door Funenpark naar eiland Oostenburg.

 


Jacob Bontiusplaats: INIT, head office of 3 Dutch newspapers. Oostenburg island housed many ship yards where VOC and slave ships were built.
Jacob Bontiusplaats: INIT, head office of 3 Dutch newspapers. Oostenburg island housed many ship yards where VOC and slave ships were built.

4. Oostenburg

Kattenburg, Wittenburg and Oostenburg together are called the Eastern Islands, built in the 17th century during the big urban expansion in Amsterdam. In 1661 the VOC bought the island where many roughy 500 VOC ships have been built that also transported captured Africans to the Americas. In 1697 czar Peter de Great interned here for 4 months to learn how to build ships. Until 1925, ships were built on the island. Since 2003 the head quarters of Dutch newspapers Het Parool, die Volkskrant and Trouw are located here. Walk to the Poolstraat and cut across to Wittenburgerkade.

4. Oostenburg

Oostenburg vormt met Kattenburg en Wittenburg de Oostelijke eilanden, aangelegd in de 17e eeuw tijdens de grote stadsuitleg. In 1661 kocht de VOC het eiland waar scheepswerven werden gevestigd en zo'n 500 schepen werden gebouwd waarmee ook slaafgemaakte Afrikanen werden vervoerd. In 1697 liep tsaar Peter de Grote er 4 maanden stage. Tot 1925 werden hier schepen gebouwd. Sinds 2003 zijn de redacties van Het Parool, Volkskrant en Trouw er gevestigd. Loop naar de Poolstraat en steek door richting de Wittenburgerkade.

 


Ship on the slope, VOC monument by Marius van Beek, Wim Tap and Hank Beelenkamp (1983), between Kleine en Grote Wittenburgerstraat.
Ship on the slope, VOC monument by Marius van Beek, Wim Tap and Hank Beelenkamp (1983), between Kleine en Grote Wittenburgerstraat.

5. Ship on the Slope

On one leg the letter A and the VOC logo (United East India Company) is chiseled and the text: 'There is a robber state located at the sea, between East-Friesland and the Schelde River' - Multatuli. This text is part of the complaint the famous book of Multatuli, Max Havelaar, ends with.  In this book Multatuli accuses the Netherlands of exploiting 'Insulinde (Dutch East Indies) the archipelago that swerves around the equator like an emerald belt'. The 'VOC-mentality' and technical skills of the VOC are in shrift contrast with the disgust we feel  for the cruelty of for example Jan Pieterszoon Coen, who massacred almost all of the 15,000 inhabitants of the Banda Islands. Cross the bridge to Kattenburgerkade.

 

5. Schip op de Helling

Op een staander is de letter A en het VOC-logo (Verenigde Oostindische Compagnie) gebeiteld en de tekst:

'Er ligt een roofstaat aan de zee, tussen Oost-Friesland en de Schelde' - Multatuli. Deze tekst is een onderdeel van de aanklacht, waarmee Multatuli z'n beroemde boek Max Havelaar eindigt. In dit boek klaagt hij de Nederlanden aan, dat ze 'Insulinde, het eilandenrijk, dat zich slingert als een gordel van smaragd om de evenaar' uitbuit. De ‘VOC-mentaliteit’ en technische vaardigheden van toen staan naast de afschuw die we voelen voor de stuitende wreedheid van bijvoorbeeld Jan Pieterszoon Coen, die bijna alle 15.000 inwoners van de Banda Eilanden uitmoordde. Loop over de brug links naar de Kattenburgerkade.

 


Location of wharf De Eendracht, Kattenburgerkade/Bijltjespad, where slave ship Leusden was built in 1719
Location of wharf De Eendracht, Kattenburgerkade/Bijltjespad, where slave ship Leusden was built in 1719

6. Slave ship Leusden

On ship yard De Eendracht slave ship Leusden was built by the WIC (West Indies Company) in 1719. This ship sank in the mouth of the Marowijne River in Surinam on January 1, 1738, and 664 enslaved Africans drowned in the hold, that was boarded up by the crew. It is the deadliest and most horrifying shipwreck in the history of the Netherlands, but it is almost unknown. Walk through the Bijltjespad to the Scheepvaartmuseum.

 

6. Slavenschip Leusden

Op scheepswerf De Eendracht werd door de WIC (West Indische Compagnie) slavenschip Leusden gebouwd. Dit schip verging op 1 januari 1738 in de monding van de Marowijnerivier in Suriname en 664 slaafgemaakte Afrikanen verdronken in het door de bemanning dichtgetimmerde ruim. Het is een afgrijselijke en de grootste  scheepsramp in de Nederlandse geschiedenis, maar het is vrijwel onbekend. Loop verder via Bijltjespad naar het Scheepvaartmuseum.

 


VOC warehouse ‘s Lands Zeemagazijn, Kattenburgerplein 1, was built in 1656. Today it houses the Scheepvaartmuseum
VOC warehouse ‘s Lands Zeemagazijn, Kattenburgerplein 1, was built in 1656. Today it houses the Scheepvaartmuseum

7. Scheepvaartmuseum

The VOC warehouse 's Lands Zeemagazijn was built in 1656. In those days canons, canvases, flags and marine equipment for the battle fleet was stored. Later on it became a warehouse for the navy until in 1973 the Scheepvaartmuseum was located here, which has the world's second largest maritime collection. Follow the Wittenburgergracht, Oostenburgergracht, Czaar Peterstraat and Zeeburgerstraat to the Zeeburgerdijk. 

 

7. Scheepvaartmuseum

Het VOC pakhuis 's Lands Zeemagazijn werd gebouwd in 1656. Er werden werden kanonnen, zeilen, vlaggen en scheepsuitrusting voor de oorlogsvloot opgeslagen. Later werd het een pakhuis voor de marine totdat er in1973 het Scheepvaartmuseum werd geopend met de op een na grootste maritieme collectie ter wereld. Loop via de Wittenburgergracht, Oostenburgergracht, Czaar Peterstraat en Zeeburgerstraat naar de Zeeburgerdijk. 

 


The Black Archives and Association Our Surinam (VOS, since 1919). Murals of Anton de Kom, Cindy Kerseborn and more Surinamese heroes.
The Black Archives and Association Our Surinam (VOS, since 1919). Murals of Anton de Kom, Cindy Kerseborn and more Surinamese heroes.

8. VOS and The Black Archives

The Hugo Olijfveldhuis is located on Zeeburgerdijk 19, where Association Our Surinam (VOS) has their head quarters since 1919. After WWII VOS became a breeding ground for the independence of the Dutch colony Surinam, under the leadership of Otto Huiswoud. The Black Archives is a unique historical archive with more than 10,000 books and interesting exhibitions (open Thursday - Saturday). Walk through Roomtuintjes and Commelinstraat to Tropenmuseum.

 

8. VOS en The Black Archives

Aan Zeeburgerdijk 19 staat het Hugo Olijfveldhuis, waar sinds 1919 Vereniging Ons Suriname is gevestigd. Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde de VOS zich onder voorzitter Otto Huiswoud tot broedplaats voor de onafhankelijkheid. The Black Archives is een uniek historisch archief van meer dan 10.000 boeken en interessante exposities (open van donderdag t/m zaterdag). Loop via Roomtuintjes en Commelinstraat naar het Tropenmuseum.

 


Tropenmuseum, Linnaeusstraat 2, used to be a Colonial Museum, and today a decolonial museum of world cultures.
Tropenmuseum, Linnaeusstraat 2, used to be a Colonial Museum, and today a decolonial museum of world cultures.

9. Tropenmuseum

The Tropenmuseum was founded in 1864 to show the colonial possessions of the Netherlands. In the 1970's the focus shifted to more social issues. Nowadays there are several interesting exhibitions and also a permanent show called Afterlives of Slavery. Walk through the Oosterpark to the National Monument of Slavery History.

 

9. Tropenmuseum

Het Tropenmuseum is in 1864 opgericht om de koloniale bezittingen te tonen. In de 70er jaren van de vorige eeuw werd de focus verlegd naar sociale issues. Tegenwoordig is er een permanente tentoonstelling Heden van het slavernijverleden en wisselende exposities. Wandel door het Oosterpark naar het Monument voor het Slavernijverleden.

 


National Slavery Monument, in the southwest corner of the Oosterpark by Erwin de Vries (2002)
National Slavery Monument, in the southwest corner of the Oosterpark by Erwin de Vries (2002)

10. National Slavery Monument

Every year on July 1 during Keti Koti, Broken Chains, the abolishment of slavery in 1863 is commemorated and celebrated. After a colorful march through the city, there is a laying of wreath at the Slavery Monument and then the Keti Koti festival starts in the Oosterpark. After the abolishment the freed people were obliged to work another 10 years without payment. That's why sometimes the year of 1873 is seen as the real year of the end of slavery. Walk along the Beukenweg to the Krugerplein.

 

10. Nationaal Slavernijmonument

Elk jaar wordt op 1 juli tijdens Keti Koti, Gebroken Ketenen,  de afschaffing van de slavernij in 1863 herdacht en gevierd. Na een kleurrijke optocht door de stad, is er een plechtigheid en kranslegging bij het Slavernijmonument, gevolgd door het Keti Koti festival in het Oosterpark. Omdat de vrijgemaakten verplicht waren nog 10 jaar lang voor niets te werken, wordt soms ook het jaar 1873 als jaar van de werkelijke afschaffing van de slavernij gezien. Loop via de Beukenweg naar het Krugerplein.

 


Monument against Apartheid and Racism, Krugerplein, by Pépé Grégoire (1986)
Monument against Apartheid and Racism, Krugerplein, by Pépé Grégoire (1986)

11. Monument against Apartheid

On the Krugerplein you find the Monument against Apartheid and Racism by Pépé Grégoire that was revealed in 1986, to celebrate the opening of office of the South African anti-apartheid movement ANC (African National Congress) in Amsterdam. In 1990, apartheid was abolished, and Nelson Mandela was set free, after 27 years of captivity. In 1994 Nelson Mandela became president. Follow Schalkburgerstraat, Ringdijk and Berlagebrug to the Martin Luther King Park.

 

Printable PDF, text and route English

Download
MLK Five Days_Walk East.pdf
Adobe Acrobat document 2.4 MB

11. Monument tegen Apartheid

Op het Krugerplein staat het Monument tegen Apartheid en Racisme van Pépé Grégoire, dat in 1986 werd onthuld, om de opening te vieren van het kantoor van de Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsbeweging ANC (Afrikaans Nationaal Congres)  in Amsterdam. In 1990 werd Nelson Mandela na 27 jaar gevangenschap vrijgelaten en werd de apartheid afgeschaft. In 1994 werd Nelson Mandela president. Loop via Schalkburgerstraat, Ringdijk en Berlagebrug door naar het Martin Luther Kingpark.

 

Printbare PDF, tekst en route Nederlands

Download
MLK Vijfdaagse_Wandeling Oost.pdf
Adobe Acrobat document 2.3 MB