Vondelpark
Vondelpark

Walk West

Day 2 - Sunday, March 22, 2020, start time 11 am, with special guest Harcourt Klinefelter!

10.3 miles - many restaurants & cafés - 4 parks

Visit: Rijksmuseum, end point: Cinecenter.

Alternative starting points: (A) Europaplein - Subway 52,

(B) Station RAI or (5) Museumplein - Tram 2, 5, 12

In stead of walking, you can go to the special Selma program and screening at cinema Cinecenter, book signing and meet & greet with Harcourt Klinefelter.

 

Wandeling West

Dag 2 - zondag 22 maart 23 2020, starttijd 11 uur met speciale gast Harcourt Klinefelter!

16,6 kilometer - veel horeca langs de route - 4 parken

Te bezoeken: Rijksmuseum, eindpunt Cinecenter.

Alternatieve startpunten:  (A) Europaplein - Metro 52,

(B) Station RAI of (5) Museumplein - Tram 2, 5, 12

De film Selma wordt vertoond bij Cinecenter, met speciaal programma met Harcourt Klinefelter, Selma-deelnemer en perschef van Dr. King. 

 


Runnermaps.nl, route 164013
Runnermaps.nl, route 164013
Download
MLK 5-daagse West_164013_track.gpx
XML document 26.0 KB

Route West

Martin Luther King Park > President Kennedylaan > Waalstraat > Merwedeplein - statue Anne Frank, Stolpersteine Frank Family at nr. 37-II > Churchilllaan - statue Wilhelmina Drucker, statue Mahatma Gandhi  > Scheldestraat > (A) Europaplein, Metro 52/(B) Station RAI  > RAI - speech by Dr. King, 1964 > Beatrix Park > Zuider Amstelkanaal > IJsbaanpad > Westlandgracht > Theophile de Bockstraat > Rembrandtpark > Postjeskade >

Surinameplein - Monument of Awareness > Amstelveenseweg > Vondelpark - Mama Baranka, monument for Kerwin Lucas Duinmeijer >
Concertgebouw - Honorary Doctorate to Dr. King,1965 >
(5) Museumplein - Tram 2, 5, 12 - Stedelijk, Van Goghmuseum, Rijksmuseum > Museumstraat > Spiegelgracht > Lijnbaansgracht 236, Cinecenter

 

Route West

Martin Luther Kingpark > President Kennedylaan > Waalstraat > Merwedeplein - beeld Anne Frank, Struikelstenen familie Frank bij nr. 37-II > Churchilllaan - beeld Mahatma Gandhi, beeld Wilhelmina Drucker > Scheldestraat > (A) Europaplein, Metro 52/(B) Station RAI  > RAI - lezing Dr. King in 1964 > Beatrixpark > Zuider Amstelkanaal > IJsbaanpad > Westlandgracht >

Theophile de Bockstraat > Rembrandtpark > Postjeskade > Surinameplein - Monument van Besef >

Amstelveenseweg > Vondelpark - Mama Baranka, monument voor Kerwin Lucas Duinmeijer > 

Concertgebouw - Eredoctoraat voor Dr. King in 1965 > (5) Museumplein - Tram 2, 5, 12 - Stedelijk, Van Goghmuseum, Rijksmuseum > Museumstraat > Spiegelgracht > Lijnbaansgracht 236, Cinecenter

 


Martin Luther King Park
Martin Luther King Park

1. Martin Luther King Park

The park was named after Martin Luther King, Jr. to honor him after his assassination on April 4, 1968. More

Walk west over President Kennedylaan, and go right to Waalstraat until Merwedeplein.

 

1. Martin Luther Kingpark

Dit park werd vernoemd naar Martin Luther King, Jr. nadat hij was vermoord op 4 april 1968. Meer

Loop westwaarts over de President Kennedylaan en ga rechts de Waalstraat in tot het Merwedeplein.

 


Merwedeplein, Anne Frank statue by Jet Schepp (2005), an initiative by book seller Gert-Jan Jimmink. In the background Amsterdam's first skyscraper by J.F Staal (1932)
Merwedeplein, Anne Frank statue by Jet Schepp (2005), an initiative by book seller Gert-Jan Jimmink. In the background Amsterdam's first skyscraper by J.F Staal (1932)
Merwedeplein 37-II: Stolpersteine to remember Anne Frank's family, by Gunter Demnig (2015)
Merwedeplein 37-II: Stolpersteine to remember Anne Frank's family, by Gunter Demnig (2015)

2. Anne Frank

The Frank family with their two daughters Margot and Anne lived at Merwedeplein 37-II until they had to hide from the nazi's in 1942 in the Anne Frank House (Walk Center). Anne bought her world famous red checkered diary around the corner on Rooseveltlaan 62, in a still existing book shop, Jimmink. In the pavement in front of Merwedeplein 37 are four Stolpersteine to remember the Frank family, by German artist Gunter Demnig, memorials in front of the homes of those who were persecuted and deported in WWII. In Amsterdam are 600 Stolpersteine, in Europe 75,000.

Follow Waalstraat to Churchilllaan.

 

2. Anne Frank

Familie Frank met hun twee dochters Margot en Anne woonden op Merwedeplein 37-II totdat ze in 1942 moesten onderduiken voor de nazi's in het Achterhuis (Wandeling Centrum). Het beroemde roodgeruite dagboek kocht Anne om de hoek op Rooseveltlaan 62, waar nu nog steeds een boekhandel zit, Jimmink. In het trottoir voor huisnummer 37 liggen sinds 2015 vier struikelstenen, Stolpersteine van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, gedenktekens voor de woningen van gedeporteerden in WOII. In Amsterdam zijn 600 van deze struikelstenen geplaatst, in Europa 75.000. Loop verder naar de Churchilllaan.

 


Churchilllaan/Waalstraat. Statue Wilhelmina Drucker door Gerrit-Jan van der Veen, (1939)
Churchilllaan/Waalstraat. Statue Wilhelmina Drucker door Gerrit-Jan van der Veen, (1939)

3. Wilhelmina Drucker

On Churchilllaan stands the statue " The woman as a free man", in honor of Wilhelmina Drucker (1847-1925), 'Iron Mina', Dutch politician, feminist, writer and peace activist. Together with Aletta Jacobs she founded the association for women's suffrage, realized in 1919. The artist who made the statue, Gerrit-Jan van der Veen, was a very active resistance fighter during WWII, who was shot to death in 1944. In 1970 a korset was burnt at this statue by the second wave feminist activist group Dolle Mina's (named after Wilhelmina Drucker). Follow the Churchilllaan westbound until you reach the statue of Gandhi.

 

3. Wilhelmina Drucker

Op de Churchilllaan staat het standbeeld “De vrouw als vrije mensch” ter ere van Wilhelmina Drucker (1847-1925), ‘IJzeren Mina’, Nederlands politicus, feminist, schrijver 

en vredesactivist. Samen met Aletta Jacobs richtte zij in 1894 de Vereniging voor vrouwenkiesrecht op, wat in 1919 werd gerealiseerd. De kunstenaar van het beeld, Gerrit-Jan van der Veen, was een verzetsstrijder die in 1944 werd gefusilleerd. In 1970 werd bij het standbeeld van Drucker een korset verbrand door feministische actiegroep Dolle Mina’s (vernoemd naar Wilhelmina Drucker). Volg de Churchilllaan westwaarts tot aan het beeld van Gandhi.

 


Churchilllaan, Gandhi monument by Karel Gomes (1990)
Churchilllaan, Gandhi monument by Karel Gomes (1990)

4. Mahatma Gandhi

The assassinated Indian activist Mahatma Gandhi (1869-1948) was a great source of inspiration to Martin Luther King, Jr. He said: "Jesus gave us the goals and Gandhi gave us the tactics". Gandhi led the non-violent resistance to fight for the independence of India, what was realized on August 15, 1947. What King didn't know is that Gandhi had racist ideas about black Africans. Every year on this location a commemoration takes place on October 2, Gandhi's birthday and the International Day of Non-Violence. Continue and go left, follow Scheldestraat until (A) Europaplein, Subway 52 / (B) Station RAI.

 

4. Mahatma Gandhi

De in 1948 vermoorde Indiase activist Mahatma Gandhi (1869-1948) was een grote inspiratiebron voor Martin Luther King. Hij zei: "Jezus gaf ons het doel en Gandhi gaf ons de tactiek". Gandhi leidde het geweldloze verzet voor onafhankelijkheid van India, wat op 15 augustus 1947 werd gerealiseerd. Wat King niet wist is dat Gandhi er ook racistische denkbeelden op nahield. Jaarlijks is er bij het beeld van Gandhi een herdenking van zijn geboortedag, op 2 oktober, de Internationale Dag van de Geweldloosheid. Loop verder en ga linksaf de Scheldestraat in tot aan (A) Europaplein, Metro 52/ (B) Station RAI.

 


RAI conference center, Europahal, Rev. King delivered his speech on August 16, 1964.
RAI conference center, Europahal, Rev. King delivered his speech on August 16, 1964.
Beatrix Park, Future Past Glory, monument for Jakoba Mulder, by Heringa/van Kalsbeek (2018)
Beatrix Park, Future Past Glory, monument for Jakoba Mulder, by Heringa/van Kalsbeek (2018)

5. RAI - Beatrix Park

On August 16, 1964, reverend Martin Luther King preached during the European Baptist Conference in the RAI. The speech was broadcasted in the Netherlands, Germany, Sweden and Denmark. Watch the video on Andere Tijden.

The Beatrix Park was partly designed by the first female urban Planner in the Netherlands, Jakoba 'Ko' Mulder and opened in 1938. She also designed the Amsterdamse Bos (Walk Southwest). Walk through the Beatrix Park, continue west along Zuider Amstelkanaal, IJsbaanpad, then north along Westlandgracht, walk a long loop through the Rembrandt Park and then go eastbound and walk via Postjeskade to the Surinameplein.

5. RAI - Beatrixpark

Op 16 augustus 1964 sprak dominee Martin Luther King in de RAI tijdens de Europese Baptisten conferentie. De preek werd op tv uitgezonden in Nederland, Duitsland, Zweden en Denemarken. Bekijk de video op Andere Tijden

Het Beatrixpark is voor een deel ontworpen door de eerste vrouwelijke stedenbouwkundige in Nederland  Jakoba 'Ko' Mulder en werd geopend in 1938. Ze ontwierp ook het Amsterdamse Bos (Wandeling Zuidwest). Loop door het Beatrtixpark, en verder west langs het Zuider Amstelkanaal, IJsbaanpad, dan noordwaarts langs de Westlandgracht, een lange lus door het Rembrandtpark en dan oostwaarts via Postjeskade naar het Surinameplein.

 


Surinameplein, Monument of Awareness by Henry Renfurm (2003)
Surinameplein, Monument of Awareness by Henry Renfurm (2003)

6. Monument of Awareness

On Surinameplein you see the monument Bon Fu Gron Prakseri, Tree of Life, to remember the shared history of Surinam, the Netherlands and the Dutch Antilles on behalf of the Committee June 30/July 1. Every year the abolition of slavery in the Netherlands, in 1863/1873 is commemorated during the Ceremony of Awareness. Cross the bridge, go right to Amstelveenseweg to the Vondelpark.

 

6. Monument van Besef

Op het Surinameplein staat het monument Bon Fu Gron Prakseri, Levensboom, voor de gemeenschappelijke geschiedenis van Suriname, Nederland en Nederlandse Antillen, namens het comité 30 juni/1 juli. Elk jaar wordt hier op 30 juni de afschaffing van de slavernij  in1863/1873 herdacht tijdens de Ceremonie van Besef. Loop over de brug rechts via Amstelveenseweg naar het Vondelpark.

 


Vondelpark, statue Mama Baranka by Nelson Carrillho (1985), to remember Kerwin Lucas Duinmeijer
Vondelpark, statue Mama Baranka by Nelson Carrillho (1985), to remember Kerwin Lucas Duinmeijer

7. Vondelpark

The statue Mama Baranka (Mother Rock) in the famous Vondelpark, commemorates Kerwin Lucas Duinmeijer, a 15-yers-old schoolboy of Antillian descent who was stabbed on Dam Square (Walk Center) on August 20, 1983, by a 16-year-old skinhead with a '100% white' tattoo. Every year a commemoration is held so that we never forget where racism and intolerance can lead to. Walk further through Van Baerlestraat to the (5) Museumplein

7. Vondelpark

Het beeld Mama Baranka (Moeder Rots) in het Vondelpark herdenkt Kerwin Lucas Duinmeijer, een 15-jarige Antilliaanse scholier die op 20 augustus 1983 door een 16-jarige witte skinhead met een '100% white' tatoeage op de Dam werd neergestoken (Wandeling Centrum).  Elk jaar wordt deze moord herdacht, zodat we niet vergeten waar racisme en intolerantie toe leidt. Loop over de Van Baerlestraat naar het (5) Museumplein.

 


Museumplein, Concertgebouw by architect Adolf Leonard van Gendt (1888)
Museumplein, Concertgebouw by architect Adolf Leonard van Gendt (1888)

8. Concertgebouw

In the Concertgebouw Martin Luther King was awarded on October 20, 1965, with a honorary doctorate in Social Sciences, by Free University Amsterdam (VU, see Walk Southwest). View the Polygoon News (Dutch, 1965) and read more on the Videos & podcasts page. Visit the Rijks Museum or continue over Museumstraat underneath the Rijksmuseum, continue to Spiegelgracht and go left to Lijnbaansgracht number 236, Cinecenter.

8. Concertgebouw

In het Concertgebouw kreeg Martin Luther King op 20 oktober 1965 een eredoctoraat in Sociale Wetenschappen, uitgereikt door de Vrije Universiteit Amsterdam (VU, zie ook Wandeling Zuidwest). Zie Polygoonjournaal en meer info op de Videos & podcasts pagina. Bezoek evt. het Rijksmuseum. Loop verder onder het Rijksmuseum door over de museumstraat en Spiegelgracht, en ga dan links de Lijnbaansgracht op naar Cinecenter op nummer 236. 

 


Lijnbaansgracht 236, cinema Cinecenter
Lijnbaansgracht 236, cinema Cinecenter

7. Cinecenter - Selma

To celebrate 55 years Selma, there is a special program  on Sunday, March 22, at cinema Cinecenter. After a song by a singer of The Voice, a speech by Johan Fretz, a Q&A with Harcourt Klinefelter and the movie Selma will be screened. More info. Around 4 pm the marchers will arrive at the cinema and have a meet and greet with the one and only  real Selma marcher: Harcourt Klinefelter.

 

Printable pdf, route and text English

Download
MLK Five Days_Walk West.pdf
Adobe Acrobat document 2.5 MB

9. Cinecenter - Selma

Ter ere van 55 jaar Selma, wordt in bioscoop Cinecenter op 22 maart 2020 de film Selma vertoond, vooraf gegaan door een vocalist van The Voice, een speech van Johan Fretz

en interview met Harcourt Klinefelter. Meer info.

Om ongeveer 16 uur zullen de wandelaars hier arriveren en de enige echte Selma-mars deelnemer begroeten: Harcourt Klinefelter.

 

Printbare pdf, route en tekst Nederlands

Download
MLK Vijfdaagse_Wandeling West.pdf
Adobe Acrobat document 2.5 MB